Sạc laptop

Sạc laptop

Sạc Dell Mini 19.5V-1.58A (36W Chân Nhỏ)

Sạc Dell Mini 19.5V-1.58A (36W Chân Nhỏ)

Dùng Cho Dell Inspiron Mini 9 series ,910 series... Dell Vostro A90 series

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Dell 19.5V-4.62A (90W)

Sạc Dell 19.5V-4.62A (90W)

Dùng cho Dell Inspiron / Vostro / XPS / Precision

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Dell 19.5V-10.8A (210W)

Sạc Dell 19.5V-10.8A (210W)

Dùng cho: M4600, M4700, M6600, M6700...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP Mini 19V-1.58A (30W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc HP Mini 19V-1.58A (30W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc HP Mini 19V-1.58A (30W Chân Tròn Nhỏ)

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn To)

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn To)

Sạc HP 18.5V-3.5A (65W Chân Tròn To)

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 19V-4.74A (90W Chân Đầu Đạn)

Sạc HP 19V-4.74A (90W Chân Đầu Đạn)

Sạc HP 19V-4.74A (90W Chân Đầu Đạn)

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 19V-4.74A (90W Chân Tròn To)

Sạc HP 19V-4.74A (90W Chân Tròn To)

Dùng cho các dòng máy HP 8470P, HP 6570B...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 19V-7.89A (150W)

Sạc HP 19V-7.89A (150W)

Dùng cho các dòng máy HP 8560P, HP 8570P, HP 8540W...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc HP 19V-10.8A (210W)

Sạc HP 19V-10.8A (210W)

Dùng cho các dòng máy HP 8560W, HP 8570W, HP 8760W, HP 8770W...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo 20V-3.25A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc Lenovo 20V-3.25A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Dùng cho các dòng máy Lenovo Y400...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo 19V-3.42A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc Lenovo 19V-3.42A (65W Chân Tròn Nhỏ)

Dùng cho các dòng máy Lenovo G230, Y300, U330...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo 20V-3.25A (65W Chân Vuông)

Sạc Lenovo 20V-3.25A (65W Chân Vuông)

Dùng cho các dòng máy Lenovo Ideapad U110, X240...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo 20V-4.5A (65W Chân Tròn To)

Sạc Lenovo 20V-4.5A (65W Chân Tròn To)

Dùng cho các dòng máy Lenovo X230, T430...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo IBM 16V-4.5A (75W Chân Tròn Nhỏ)

Sạc Lenovo IBM 16V-4.5A (75W Chân Tròn Nhỏ)

Dùng cho các dòng máy Lenovo A20, 240X, E530, i-1200, X20, T20...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Sạc Lenovo 20V-8.5A (170W)

Sạc Lenovo 20V-8.5A (170W)

Dùng cho các dòng máy Lenovo Thinkpad W520i, T520, W520, W530,...

Bảo hành: 06 Tháng
Kho hàng: Sẵn Hàng

Liên hệ

Tìm Cửa Hàng
Gọi Hotline
Chat FB Ngay
Chat Zalo Ngay